Επίσημος δικτυακός τόπος δημοσίευσης ισολογισμών


Εταιρεία FSH ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 130415001000
Α.Φ.Μ. 800578912
Δ.Ο.Υ. ΑΧΑΡΝΩΝ

E-mail: info@fsh.gr
Ισολογισμός 2016
Ισολογισμός 2017


Κατασκευή & Φιλοξενία Web Ideas